Контакти

За нас

Търговската марка “Алпремонтстрой” e основана на 29.06.2001г. Фирмата е наследник на ЕТ “Алпремонтстрой-1”, създадена през 1996г. Основните предмети на дейност са: СМР (строително-монтажни работи) на труднодостъпни места по метода на въжения достъп (алпийски способ), курсове, консултации и екипиране на височинни строителни работници, внос и дистрибуция на въжета и алпийски инвентар. Курсовете за придобиване на квалификация се водят от опитни инструктори, завършили специалност “Алпинизъм” в Националната спортна академия и оторизирани от АРАС .Хидроизлолациите са друга силна страна на “Алпремонтстрой” ООД. Хидроизолиране при течове, ремонт на плоски и скатни покриви, полагане на материали, съобразени с конкретните измерения на проблема, тенекеджийски услуги, качествена работа. Това не са само думи, когато зад тях стоят години труд и опит.


Създадена е гъвкава организация, благодарение на която се реагира своевременно на поръчки, независимо от разстоянията до основната ни база – гр.София. Към настоящия момент няма извършени строителство или ремонт, които да са осъществени зад граница, но строителни обекти, в чието изграждане или ремонт участие има "Алпремонтстрой" ООД могат да бъдат посочени почти на цялата територия на Република България. За конкретното местоположение на някои от обектите е споменато в конкретните за дадена тема раздели.


Фирмата рабoти със собствен квалифициран персонал, като служителите задължително са преминали обучение, свързано с предмета на дейност. При необходимост се привлича допълнителен персонал на граждански договори или се работи с партньори-подизпълнители.


“Алпремонтстрой“ разполага с необходимата материална база за спецификата на дейността си - леки автомобили, пикапи, микробуси, камиони; складова база, офис, както и инструментариум за извършване на СМР. Всеки работник е снабден с пълен комплект екипировка за безопасна височинна работа.


Алпремонтстрой е eдин от създателите на Асоциацията на Работещите по Алпийски Способ (АРАС), която е член на Българската строителна камара (БСК). Асоциацията има следния предмет на дейност: Провеждане на семинари, обучения, издаване на просветни и рекламни материали, участие в проекти и дейности, сътрудничество и взаимопомощ между членовете си, популяризиране на дейността на членовете си в страната и чужбина, привличане на изявени специалисти, координиране на дейността си с дейността на сродни организации, защита на интересите на членовете си пред държавни и други организации, членство в други подобни организации.


Работата ни е изцяло съобразена с европейските стандарти за качество и безопасност.

 

Монтажи


Алпремонтстрой работи по монтаж и демонтаж на базовите станции на мобилните оператори. От 1998 г. изпълнява поръчки на РЕС (Радио-електронни системи) ЕООД – акционер от страна на държавата в “Мобиком“.

От януари 2002г. фирмата е ангажирана и изпълнява монтажа на базовите станции на “Глобул“. Монтирани са базовите станции по международен път Е-79 (София-Кулата), в градовете София, Благоевград, Радомир, Кюстендил, Плевен, Монтана, Видин, Русе, Черноморието, както и по цялата територия на Република България.

Алпийски инвентар


Вносът и търговията с лични предпазни средства, средства за височинна защита и алпийски инвентар е сред основните видове дейност на фирмата. Необходимостта от внос на качествени, сертифицирани и достъпни стоки, както и поддържането на необходимите наличности, доведе до създаването на "Ви Джи Ем" ЕООД - самостоятелно обособена организация, занимаваща се изключително с внос и търговия на лични предпазни средства, средства за височинна защита и алпийски инвентар, както и с рекламна дейност, предпечатна подготовка, изработване и поддръжка на сайтове на частни лица и корпоративни клиенти.

Рекламна дейност


"Алпремонтстрой" работи и в сферата на външната реклама.

Предвид основната ни дейност, фирмата разполага със собствени ресурси и възможности за монтиране на мегабордове върху фасадни стени и калкани на сгради.

Осъзнавайки ползите от рекламата за самите нас, решихме да използваме възможността да предлагаме реклама и на нашите кленти.